2007, Nov 10, Maryland State Championships (Glenelg Boys State Champions!) - wamthephotoman