2006, Dec 20, Atholton vs. Glenelg (Varsity) - wamthephotoman