2006, Dec 27, Glenelg vs. Friendly (Varsity) - wamthephotoman